text size

Dean

UK » LFHK » SO » Děkan

Contacts

Email: dekan@lfhk.cuni.cz
Phone: +420 495 816 240 [i], +420 495 816 242

Organizational structure

Description

Děkan řídí činnost fakulty, jedná a rozhoduje ve věcech fakulty, pokud zákon o vysokých školách nestanoví jinak. Děkan za svou činnost odpovídá rektorovi.