velikost textu

Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK

UK » 3.LF » Ústavy » Etika

Kontakty

Adresa: Ruská 91, 100 00 Praha 10, Česká republika [i]
Telefon: +420 267 102 915 [i], +420 267 102 904 [i]

Vedení

přednosta: Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.