velikost textu

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

UK » 1.LF » Pracoviště fakulty společná s VFN » Neurologie

Kontakty

Adresa: Kateřinská 30, 128 00 Praha 2, Česká republika
Email: neuro@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224 965 549, +420 224 965 550
Fax: +420 224 922 678

Sídlo

Kateřinská 30, 128 00 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
zástupkyně přednosty: prof. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Mgr. Irena Růžičková