velikost textu

Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN

UK » 1.LF » Pracoviště fakulty společná s VFN » ÚHE

Kontakty

Adresa: Studničkova 7, 128 00 Praha 2, Česká republika
Email: hygep@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224 919 967

Sídlo

Studničkova 7, 128 00 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.

Funkce a agendy

sekretářka: Mgr. Lenka Brücknerová