velikost textu

Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN

UK » 1.LF » Pracoviště fakulty společná s VFN » ÚHE

Kontakty

Adresa: Studničkova 7, 128 00 Praha 2, Česká republika
Email: hygep@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224 919 967

Sídlo

Studničkova 7, 128 00 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednostka: doc. MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
zástupkyně přednosty: MUDr. Alena Slámová, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Mgr. Lenka Brücknerová