text size

Department of Oncology 3FM CU and UHKV

UK » 3.LF » Kliniky » onkologie

Contacts

Address: Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, okres Praha (hlavní město), Czech Republic
Phone: +420 267 162 815 [i], +420 267 162 333 [i]
Fax: +420 267 163 232

Registered office

Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, okres Praha (hlavní město), Czech Republic

Management

head: doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA

Description

Na klinice probíhá výuka blokových stáží MODUL II C - Nádorová onemocnění česky i anglicky mluvících studentů. V současné době zde probíhá i 5 povinně volitelných kurzů. Pod vedením učitelů kliniky se zde připravují studenti na vědeckou aktivitu a probíhají zde letní praxe.