velikost textu

Onkologická klinika 3. LF UK a FNKV

UK » 3.LF » Kliniky » onkologie

Kontakty

Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, okres Praha (hlavní město), Česká republika
Telefon: +420 267 162 815 [i], +420 267 162 333 [i]
Fax: +420 267 163 232

Sídlo

Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, okres Praha (hlavní město), Česká republika

Vedení

přednostka: doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA

Popis

Na klinice probíhá výuka blokových stáží MODUL II C - Nádorová onemocnění česky i anglicky mluvících studentů. V současné době zde probíhá i 5 povinně volitelných kurzů. Pod vedením učitelů kliniky se zde připravují studenti na vědeckou aktivitu a probíhají zde letní praxe.