velikost textu

doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

přednosta (KARIM)
adresa
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UK v Plzni, alej Svobody 80, 304 60 Plzeň, Česká republika
email
benesj@fnplzen.cz (KARIM)
telefon
+420 377 104 380 (KARIM)