velikost textu

prof. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

přednosta (KARIM)
vedoucí ( Simulační centrum Lékařské fakulty v Plzni)
adresa
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UK v Plzni, alej Svobody 80, 323 00 Plzeň, Česká republika
e-mail
benesj@fnplzen.cz (KARIM, BC)
telefon
+420 377 104 380 (KARIM, BC)

Univerzita Karlova