text size

III. interní kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV

UK » 3.LF » Kliniky » III.Interní

Contacts

Address: Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, Czech Republic
Email: kardsekr@fnkv.cz
Phone: +420 267 163 159 [i], +420 267 162 621 [i]
Fax: +420 267 162 525

Management

head: prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
deputy head pro vzdělávací činnost: prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.
deputy head pro vědeckou činnost: prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.