velikost textu

Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN

UK » 1.LF » Pracoviště fakulty společná s VFN » ÚIM

Kontakty

Adresa: Studničkova 7, 121 08 Praha 2, Česká republika
Email: imumik@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224 966 264, +420 224 968 472

Sídlo

Studničkova 7, 121 08 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednostka: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
zástupkyně přednosty: MUDr. Helena Posová, CSc.

Funkce a agendy

sekretářka: Eva Jačková
sekretářka: Ing. Blanka Tahtahová