velikost textu

Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK

UK » 1.LF » Vědecko-pedagogická pracoviště » ÚVZ

Kontakty

Adresa: Karlovo náměstí 40, 128 00 Praha 2, Česká republika
Email: usm@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224 963 439
Fax: +420 224 963 422

Sídlo

Karlovo náměstí 40, 128 00 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednostka: MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová, Ph.D.
zástupkyně přednosty: PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Petra Borčová