velikost textu

Tajemník

UK » LFHK » SO » Tajemník

Kontakty

Telefon: +420 495 816 241, +420 495 513 551
Fax: +420 495 513 597

Popis

Tajemník fakulty řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana. Tajemník fakulty je jmenován děkanem na základě výběrového řízení.