text size

Herbarium

UK » PřF » SBIO » HS

Contacts

Email: mrazpat@natur.cuni.cz, hadinec@natur.cuni.cz
Phone: +420 221 951 642 [i], +420 221 951 644 [i]

Registered office

Benátská 2, 128 01 Praha 2, Czech Republic

Management

head: doc. Mgr. Patrik Mráz, Ph.D.

Description

Kurátor:

Mgr. Patrik Mráz, Ph. D.

Kustodi:

Jiří Hadinec, cévnaté rostliny

Mgr. Michal Štefánek, cévnaté rostliny

Mgr. Petr Havlíček, kusová sbírka

Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D., houby

RNDr. Zdeněk Soldán, CSc., mechorosty

RNDr. David Svoboda, Ph.D., lišejníky

Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D., řasy

Herbářové sbírky UK (Herbarium Universitatis Carolinae Pragensis, mezinárodní zkratka PRC) byly založeny v roce 1775 a v současnosti obsahují ca 2,2 mil. herbářových položek uchovávaných ve dvou částech (0,4 mil. bezcévných rostlin a hub, 1,8 mil. položek cévnatých rostlin). Mezi unikátní a světově významné kolekce patří sbírka F. W. Schmidta, Th. Haenkeho, I. F. Tausche, K. B. Presla, J. S. Presla, G. Becka, J. Velenovského, K. Domina, Z. Černohorského a řady dalších českých i zahraničních botaniků.

Herbářové sbírky UK slouží především jako místo odborného uložení dokladů k botanickým studiím a dalším vědeckým činnostem založeným na studiu rostlin a hub. Poskytují pro studenty magisterského a doktorského studia a pro tuzemské i zahraniční badatele studijní materiál k presenčnímu studiu nebo formou výpůjček tuzemským i zahraničním institucím. Pro studenty UK a širší odbornou veřejnost zajišťují metodickou pomoc při sběru a preparaci botanických objektů. Výstavní činnost není vyvíjena.

Pro badatelskou veřejnost jsou sbírky otevřeny v pondělí a úterý od 8:30 do 16:30, jindy dle individuální dohody.