velikost textu

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

UK » 1.LF » Pracoviště fakulty společná s VFN » Psychiatrie

Kontakty

Adresa: Ke Karlovu 11, 128 00 Praha 2, Česká republika
Email: psych@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224 965 344, +420 224 965 345
Fax: +420 224 923 077

Sídlo

Ke Karlovu 11, 128 00 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednosta: doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
zástupkyně přednosty: MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretář: Štěpán David