PředmětyPředměty(verze: 797)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Relativistický seminář - NTMF006
Anglický název: Seminar on Relativity
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://utf.mff.cuni.cz/seminare/relat.pl
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c.
doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Teoretická a matematická fyzika
Korekvizity : NTMF037
Anotace -
Poslední úprava: T_UTF (22.05.2001)

Speciální partie teorie relativity a relativistické fyziky. Referáty pracovníků a studentů ÚTF a hostů aktivně pracujících v dané oblasti. Pro 4. a 5. roč. TF a AA a doktorandy.
Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. (29.04.2005)

Speciální partie teorie relativity a relativistické fyziky. Referáty pracovníků a studentů ÚTF a hostů aktivně pracujících v dané oblasti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK