velikost textu

Zemětřesná aktivita na zlomu San Andreas

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zemětřesná aktivita na zlomu San Andreas
Název v angličtině:
Earthquake Activity and San Andreas Fault
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jana Voroňáková
Vedoucí:
doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc.
Oponent:
Mgr. Hana Čermáková
Id práce:
99138
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Geologie (BGEOL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT: Táto práca sa zaoberá zlomom San Andreas ako tektonicky aktívnou oblasťou. Zahŕňa základné informácie o zlome, jeho vzniku a histórii. Ukazuje, ako sa v súčasnosti vedci pokúšajú bojovať s rizikom blížiaceho sa zemetrasenia. Popísaný je projekt San Andreas Fault Observatory at Depth a jednotlivé predpovedania výskytu nasledujúceho zemetrasenia na zlome.
Abstract v angličtině:
SUMMARY: This work deals with the San Andreas fault as a tectonically active area. It includes basic information about the fracture, its origins and history. The work shows, as scientists are now trying to combat the risk of impending earthquakes. Project of San Andreas Fault Observatory at Depth and individual predictions of the next earthquake rupture are described.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Voroňáková 2.96 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jana Voroňáková 1.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Voroňáková 37 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Voroňáková 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc. 180 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hana Čermáková 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D. 225 kB