Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zemětřesná aktivita na zlomu San Andreas
Název práce v češtině: Zemětřesná aktivita na zlomu San Andreas
Název v anglickém jazyce: Earthquake Activity and San Andreas Fault
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Vilhelm, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2010
Datum zadání: 24.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:01.09.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:02.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2011
Oponenti: Mgr. Hana Jakoubková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK