velikost textu

Právo na spravedlivý trestní proces

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právo na spravedlivý trestní proces
Název v angličtině:
Right to fair criminal trial
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Václav Průcha, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
Oponenti:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
JUDr. Vladimír Stibořík
Id práce:
9574
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo III - Ústavní právo, trestní právo, kriminalistika, kriminologie (VIII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 2. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Václav Průcha, Ph.D. 9.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Václav Průcha, Ph.D. 250 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Václav Průcha, Ph.D. 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 411 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 877 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Vladimír Stibořík 508 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 275 kB