Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právo na spravedlivý trestní proces
Název práce v češtině: Právo na spravedlivý trestní proces
Název v anglickém jazyce: Right to fair criminal trial
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.03.2004
Datum zadání: 24.03.2004
Datum a čas obhajoby: 27.02.2009 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2008
Datum proběhlé obhajoby: 27.02.2009
Oponenti: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
  JUDr. Vladimír Stibořík
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK