velikost textu

Kolizní úprava obchodních společností

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kolizní úprava obchodních společností
Název v angličtině:
Conflict of laws in company law
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Josef Pivoňka
Školitel:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponenti:
Martin Boháček
doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D.
Id práce:
9571
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní proces (SI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
4. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Josef Pivoňka 12.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Josef Pivoňka 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Josef Pivoňka 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta Martin Boháček 840 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D. 413 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 226 kB