Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kolizní úprava obchodních společností
Název práce v češtině: Kolizní úprava obchodních společností
Název v anglickém jazyce: Conflict of laws in company law
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.03.2004
Datum zadání: 24.03.2004
Datum a čas obhajoby: 04.09.2007 15:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2007
Oponenti: prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.
  prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK