velikost textu

One-parent families in the East-Kazakhstan region

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
One-parent families in the East-Kazakhstan region
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Dinara Ualkenova, Ph.D.
Vedoucí:
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Oponent:
RNDr. Květa Kalibová, CSc.
Id práce:
90469
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (N1303)
Obor studia:
Demografie (DEM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 12. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
one parent family, East Kazakhstan, multistate demography
Klíčová slova v angličtině:
one parent family, East Kazakhstan, multistate demography
Abstrakt:
One-parent families in the East-Kazakhstan region Abstract This paper addresses single-parent families in the East-Kazakhstan region and their role in the development of population, as well as the analysis of extra-marital births and the factors of family dissolution, such as divorce and widowhood. The data used were taken from censuses in 1989 and 1999, vital statistics, results of surveys, adjusted data. The aim of the thesis is investigation of one-parent families’ contribution to population development in the East-Kazakhstan region through analysis of their structure, size, historical and modern conditions of origin and socio-economical situation. Keywords: one-parent family, single-parent household, traditional and modern family, extra-marital birth, family dissolution, divorce, East-Kazakhstan region. Неполные семьи в Восточно-Казахстанском регионе
Abstract v angličtině:
One-parent families in the East-Kazakhstan region Abstract This paper addresses single-parent families in the East-Kazakhstan region and their role in the development of population, as well as the analysis of extra-marital births and the factors of family dissolution, such as divorce and widowhood. The data used were taken from censuses in 1989 and 1999, vital statistics, results of surveys, adjusted data. The aim of the thesis is investigation of one-parent families’ contribution to population development in the East-Kazakhstan region through analysis of their structure, size, historical and modern conditions of origin and socio-economical situation. Keywords: one-parent family, single-parent household, traditional and modern family, extra-marital birth, family dissolution, divorce, East-Kazakhstan region. Неполные семьи в Восточно-Казахстанском регионе
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dinara Ualkenova, Ph.D. 637 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dinara Ualkenova, Ph.D. 21 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dinara Ualkenova, Ph.D. 21 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Květa Kalibová, CSc. 58 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB