Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
One-parent families in the East-Kazakhstan region
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: One-parent families in the East-Kazakhstan region
Klíčová slova: one parent family, East Kazakhstan, multistate demography
Klíčová slova anglicky: one parent family, East Kazakhstan, multistate demography
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.09.2010
Datum zadání: 13.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:13.12.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:13.12.2010
Datum proběhlé obhajoby: 17.12.2010
Oponenti: RNDr. Květa Kalibová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK