text size

Denní změny koncentrace vybraných prvků v arsenem bohaté vodoteči na Mokrsku

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Denní změny koncentrace vybraných prvků v arsenem bohaté vodoteči na Mokrsku
Titile (in english):
Diel variations of selected elements in arsenic-rich stream at the Mokrsko
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Barbara Nováková
Supervisor:
Mgr. Petr Drahota, Ph.D.
Opponent:
Petr Skřivan
Thesis Id:
76476
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral Resources (31-430)
Study programm:
Geology (N1201)
Study branch:
Geology (NGEOL)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
20/09/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
denní cyklus, arsen, stopové prvky, sorbce, biofilm, Mokrsko
Keywords:
diel cycle, arsenic, trace elements, sorption, biofilm, Mokrsko
Abstract (in czech):
Na vzorcích povrchové potoční vody ze zlatonosné lokality Mokrsko byl proveden filtrační a ultrafiltrační experiment, který prokázal, že většina prvků obsažených ve vodě je přítomna v rozpuštěné formě a pro následující odběrové experimenty stačí používat filtry o pórovitosti 0,45 nebo 0,1 m. Následovaly dva dvacetičtyřhodinové odběrové experimenty, během nichž byly každou hodinu odebírány vzorky vody. Výsledky měly prokázat změny rozpuštěných koncentrací stopových prvků v potoční vodě během denního cyklu. K určení možného vlivu sorpce těchto prvků na biofilm byly odebírány vzorky přírodního a uměle vykultivovaného biofilmu. Výsledky potvrdily pravidelné změny rozpuštěných koncentrací As, Sb a Mo s maximy po poledni a minimy brzy ráno. Ostatní prvky se chovaly konzervativně nebo se jejich koncentrace pohybovaly v blízkosti jejich detekčních limitů. Tyto cykly jsou pravděpodobně způsobené sorpcí na biologický a mineralogický substrát v korytě potoka, která je řízena pravděpodobně změnami teploty. Na odebrané vzorky biofilmů se studované prvky vázaly a také u nich docházelo k určitým změnám (přibližně o 35-96%), ovšem bez zjevné závislosti na jejich rozpuštěné obsahy ve vodě.
Abstract:
The filtration and ultrafiltration experiment was applied on the stream water at the Mokrsko gold deposit and the results revealed that most of the elements were in the dissolved form and the 0,45 or 0,1 m filters could be used. During two 24-h field experiments, water samples were collected at 1-h intervals in order to prove the diel changes in the concentration and speciation of several trace elements. The determination of sorption processes at the surface of or within the veneer of biofilm has been determined by collecting natural and artificial priphyton. The results showed regular diel changes of As, Sb and Mo with highest concentrations occurring after the moon and the lowest concentrations in the early morning. The dissolved concentrations of other elements are conservative or their values were closed to their detection limits. The diel cycles are caused by changes in adsorption/desorption equilibria induced by diel cycles of temperature. The samples of biofilm revealed increased concentrations of the elements under the study and their diel variation were significant (approximatelly 35-96%); however, biofilm-controlled diel cycles of dissolved concentrations have not been proved.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Barbara Nováková 6.92 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Barbara Nováková 238 kB
Download Abstract in czech Mgr. Barbara Nováková 42 kB
Download Abstract in english Mgr. Barbara Nováková 42 kB
Download Supervisor's review Mgr. Petr Drahota, Ph.D. 97 kB
Download Opponent's review Petr Skřivan 1020 kB
Download Defence's report 430 kB