Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Denní změny koncentrace vybraných prvků v arsenem bohaté vodoteči na Mokrsku
Název práce v češtině: Denní změny koncentrace vybraných prvků v arsenem bohaté vodoteči na Mokrsku
Název v anglickém jazyce: Diel variations of selected elements in arsenic-rich stream at the Mokrsko
Klíčová slova: denní cyklus, arsen, stopové prvky, sorbce, biofilm, Mokrsko
Klíčová slova anglicky: diel cycle, arsenic, trace elements, sorption, biofilm, Mokrsko
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Petr Drahota, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2009
Datum zadání: 26.11.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2011
Oponenti: Petr Skřivan
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK