velikost textu

Aktuální problémy trestněprávní ochrany před domácím násilím

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktuální problémy trestněprávní ochrany před domácím násilím
Název v angličtině:
Current issues of criminal-law protection against domestic violence
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Zuzana Zárasová
Oponenti:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Id práce:
71477
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
15. 12. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Zuzana Zárasová 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Zuzana Zárasová 165 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Zuzana Zárasová 169 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB