Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktuální problémy trestněprávní ochrany před domácím násilím
Název práce v češtině: Aktuální problémy trestněprávní ochrany před domácím násilím
Název v anglickém jazyce: Current issues of criminal-law protection against domestic
violence
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.04.2009
Datum zadání: 28.04.2009
Datum a čas obhajoby: 15.12.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 15.12.2009
Oponenti: JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
  prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK