velikost textu

Chyba a její využití ve výuce češtiny neslyšících

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chyba a její využití ve výuce češtiny neslyšících
Název v angličtině:
Mistake and use it in education of czech language for deaf
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Poštová
Vedoucí:
Mgr. Barbora Kosinová
Oponent:
PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
Id práce:
68882
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
chyba, práce s chybou, český jazyk, identifikace, korekce, interpretace, výuka neslyšících
Klíčová slova v angličtině:
mistake, work with mistake, czech language, identification, correction, explication, education for deaf
Abstrakt:
anotace: Tato práce vymezuje chybu a její typy, popisuje práci s chybou z pohledu učitele na základě informací z odborné literatury. Součástí práce je dotazníkové šetření, kdy se autorka ptala na dílčí otázky práce s chybou. Toto šetření proběhlo v období únor – začátek května 2011. Informace získané z odborné literatury a z odpovědí oslovených učitelů vyúsťují v navržený postup práce s chybou ve výuce českého jazyka pro neslyšící. Součástí práce je také přehled odborné literatury k tématu český jazyk pro neslyšící.
Abstract v angličtině:
annotation: This work defines mistake and types of mistake, describe teacher´s work with mistake in education with using informations from literature. One part of the work is questionnaire which wants some answers from teachers of czech language. This questionnaire was send to teachers and answers were obtained in the period from march to begin of may 2011. Main part of this work is procedure how work with mistake. Last part of the work is resumption of literature and papers in this subject.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Poštová 458 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Barbora Poštová 271 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Poštová 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Poštová 48 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Barbora Kosinová 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Romana Petráňová, Ph.D. 1.35 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB