velikost textu

Politická aktivita sudetoněmeckých elit v 50. a 60. letech v SRN

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Politická aktivita sudetoněmeckých elit v 50. a 60. letech v SRN
Název v angličtině:
Political activity of Sudeten German elites in the 50´s and 60´s in the FRG
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Terezie Vávrová
Vedoucí:
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Oponent:
Prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
Id práce:
58923
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Terezie Vávrová 424 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. 4.27 MB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. 9.32 MB