Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Politická aktivita sudetoněmeckých elit v 50. a 60. letech v SRN
Název práce v češtině: Politická aktivita sudetoněmeckých elit v 50. a 60. letech v SRN
Název v anglickém jazyce: Political activity of Sudeten German elites in the 50´s and 60´s in the FRG
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2007
Datum zadání: 21.05.2007
Datum a čas obhajoby: 16.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2008
Oponenti: prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK