velikost textu

Metafora v českém znakovém jazyce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metafora v českém znakovém jazyce
Název v angličtině:
Metaphor in Czech sign language
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Mgr. Lucie Šůchová
Vedoucí:
doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc.
Id práce:
51737
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (N7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CNES)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2008
Výsledek obhajoby:
uznáno
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Problematika metafor v českém znakovém jazyce je uchopena z perspektivy kognitivního přístupu k jazyku, konkrétně z hlediska teorie konceptuální metafory formulované Lakoffem a Johnsonem. V opoře o práce o americkém znakovém jazyce jsou vyložena specifika ikonického a metaforického mapování ve znakových jazycích. Principy fungování metafor ve znakových jazycích jsou doloženy na řadě metaforických vyjádření českého znakového jazyka, která realizují celkem osm konvenčních konceptuálních metafor - (1) metafory orientační: víCE JE NAHOŘE, DOBRÉ JE NAHOŘE/DOBRÉ SMĚŘUJE NAHORU, SILNÝ/MOCNÝ JE NAHOŘE, BUDOUCNOST JE VPŘEDU, MINULOST JE VZADU, (2) metafory ontologické: MYSL JE NÁDOBA, MYŠLENKY JSOU PŘEDMĚTY a (3) metaforu strukturní: KOMUNIKACE JE POSÍLÁNÍ.
Abstract v angličtině:
Problem of metaphors in Czech Sign Language is handled from a cognitive linguistic approach to language point of view, especially in term of the conceptual metaphor theory, which was formulated by Lakoff and Johnson. The explanation of specifics of the iconic and metaphoric mapping in signed languages is based on recent theoretical works dealing with American Sign Language. Principles of metaphors behavior in signed languages are illustrated on many metaphoric linguistic expressions from Czech Sign Language, which realize eight conventionally conceptual metaphors - (1) orientational metaphors: MORE IS UP, GOOD IS UP, POWERFUL IS UP, THE FUTURE IS AHEAD, THE PAST IS BEHIND, (2) ontological metaphors: MIND IS A CONTAINER, IDEA S ARE OBJECTS and (3) structural metaphor: COMMUNICATION IS SENDING.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Lucie Šůchová 5.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Lucie Šůchová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Lucie Šůchová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc. 116 kB