Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metafora v českém znakovém jazyce
Název práce v češtině: Metafora v českém znakovém jazyce
Název v anglickém jazyce: Metaphor in Czech sign language
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.01.2008
Datum zadání: 16.01.2008
Datum a čas obhajoby: 16.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK