velikost textu

Analysis in Banach Spaces

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analysis in Banach Spaces
Název v češtině:
Analýza v Banachových prostorech
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Antonín Procházka
Školitel:
prof. RNDr. Petr Hájek, PhD., DrSc.
Oponenti:
Doc. RNDr. Václav Zizler, DrSc.
Prof. Ethienne Matheron
Id práce:
43541
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Matematický ústav AV ČR, v.v.i. (32-MUAV)
Program studia:
Matematika (P1101)
Obor studia:
Matematická analýza (4M3)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Antonín Procházka 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Antonín Procházka 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Antonín Procházka 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Petr Hájek, PhD., DrSc. 264 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Václav Zizler, DrSc. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Ethienne Matheron 396 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 234 kB