Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analysis in Banach Spaces
Název práce v češtině: Analýza v Banachových prostorech
Název v anglickém jazyce: Analysis in Banach Spaces
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Matematický ústav AV ČR, v.v.i. (32-MUAV)
Vedoucí / školitel: prof. Petr Hájek, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2005
Datum zadání: 01.10.2005
Datum a čas obhajoby: 24.06.2009 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2009
Oponenti: doc. RNDr. Václav Zizler, DrSc.
  Prof. Ethienne Matheron
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK