velikost textu

Vybrané otázky práva nekalé soutěže v ČR, SRN a EU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané otázky práva nekalé soutěže v ČR, SRN a EU
Název v angličtině:
Selected issues of unfair competition law in the CR, Germany and EU
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Eva Pilařová
Vedoucí:
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Oponent:
JUDr. Jiří Macek
Id práce:
36218
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
2. 4. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Eva Pilařová 3.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Eva Pilařová 3.3 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Eva Pilařová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Macek 101 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 18 kB