Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vybrané otázky práva nekalé soutěže v ČR, SRN a EU
Název práce v češtině: Vybrané otázky práva nekalé soutěže v ČR, SRN a EU
Název v anglickém jazyce: Selected issues of unfair competition law in the CR, Germany
and EU
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.09.2007
Datum zadání: 12.09.2007
Datum a čas obhajoby: 02.04.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.11.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:21.11.2007
Datum proběhlé obhajoby: 02.04.2008
Oponenti: JUDr. Jiří Macek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK