velikost textu

Kvalita života pacienta po totální endoprotéze kyčelního kloubu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita života pacienta po totální endoprotéze kyčelního kloubu
Název v angličtině:
Quality of life patient with total hip replacement
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Marcela Pavlišová
Vedoucí:
MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D.
Oponenti:
Zuzana Filková
Stanislava Herdová
Id práce:
36063
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Marcela Pavlišová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kvalita života pacienta po totální endoprotéze kyčelního kloubu Vedoucí práce: MUDr. Lenka Hodačová, PhD. Počet stran: 85 Počet příloh: 10 Rok obhajoby: 2007 Klíčová slova: kvalita života, totální endoprotéza, kyčelní kloub Bakalářská práce je zaměřena na vnímání kvality života pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu. Zahrnuje teoretickou a empirickou část. Teoretická část se skládá ze dvou částí: první část se věnuje problematice totálních endoprotéz, druhá se týká kvality života a jejího významu ve zdravotnictví. Empirická část práce je založena na dotazníkovém šetření, které proběhlo u 100 respondentů v Léčebných lázních Bohdaneč. Porovnávána byla kvalita života před a po operaci.
Abstract v angličtině:
Annotation Bachelors thesis is directed at perceived quality of life patients after total hip replacement. It contains theoretical and research parts. Theoretical part is consist of two parts: first part is about characterization of total hip replacement, second is about quality of life and their meaning at National Health Service. Research part is concern of questionnaires research. It passed of one hundred patients at Medical spa Bohdaneč. It compared quality of life before and after operation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Marcela Pavlišová 504 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Marcela Pavlišová 146 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Marcela Pavlišová 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Zuzana Filková 785 kB
Stáhnout Posudek oponenta Stanislava Herdová 1.53 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.32 MB