Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalita života pacienta po totální endoprotéze kyčelního kloubu
Název práce v češtině: Kvalita života pacienta po totální endoprotéze kyčelního kloubu
Název v anglickém jazyce: Quality of life patient with total hip replacement
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Lenka Hodačová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.06.2006
Datum zadání: 03.06.2006
Datum a čas obhajoby: 11.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:27.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2007
Oponenti: Zuzana Filková
  Stanislava Herdová
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK