velikost textu

Vzdělávání zdravotních sester v České republice a ve Švýcarsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělávání zdravotních sester v České republice a ve Švýcarsku
Název v angličtině:
Nurse education in Czech republic and in Switzerland
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Monika Jelínková
Vedoucí:
Mgr. Regina Slowik
Oponenti:
PhDr. Renata Halmo
Jaroslava Pečenková
Id práce:
36034
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství (OSETR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Tato bakalářská práce srovnává úroveň a systém vzdělávání zdravotních sester v České republice a ve Švýcarsku. V teoretické části práce je popsáno kvalifikační a kontinuální vzdělávání u této profese v obou zemích, jeho vývoj, formy kontroly vzdělávání a systém vzájemného uznávání kvalifikací. Empirická část se zabývá vyhodnocením dotazníků, který vyplňovali respondenti v obou srovnávaných státech. Jsou zde vyhodnoceny výsledky dotazníkového šetření mezi českými sestrami a studentkami a švýcarskými sestrami a studentkami. Samostatným oddílem je vyhodnocení odpovědí odborných učitelek z České republiky.
Abstract v angličtině:
Annotation The aim of this bachelor work is to compare the quality, the level and the system of the nurse education in Czech republic and in Switzerland. In the theoretic part is described the graduate end continual education for this profession, its history, ways of control of the education and the system of the mutual recognition. The research part of this work is concerned with the evaluation and interpretation of the results acquired in the opinion poll among czech and swiss students and nurses. Further is separately discussed the opinion of expert teachers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Monika Jelínková 971 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Monika Jelínková 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Monika Jelínková 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Regina Slowik 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Renata Halmo 1.64 MB
Stáhnout Posudek oponenta Jaroslava Pečenková 1.03 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.6 MB