Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vzdělávání zdravotních sester v České republice a ve Švýcarsku
Název práce v češtině: Vzdělávání zdravotních sester v České republice a ve
Švýcarsku
Název v anglickém jazyce: Nurse education in Czech republic and in Switzerland
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav sociálního lékařství (15-190)
Vedoucí / školitel: Mgr. Regina Slowik
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.06.2005
Datum zadání: 18.06.2005
Datum a čas obhajoby: 12.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:28.04.2006
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2006
Oponenti: PhDr. Renata Halmo, Ph.D.
  Jaroslava Pečenková
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK