velikost textu

Rané povídkové dílo taiwanského spisovatele Huang Chunminga

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rané povídkové dílo taiwanského spisovatele Huang Chunminga
Název v angličtině:
Early Short Stories by Taiwanese writer Huang Chunming
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Baňka
Vedoucí:
Mgr. Dušan Andrš, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.
Id práce:
221537
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sinologie (21-KSI)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Sinologie (TJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
čínská literatura|taiwanská literatura|povídka|Huang Chunming|literární postava
Klíčová slova v angličtině:
Chinese literature|Taiwanese literature|short story|Huang Chunming|literary character
Abstrakt:
Abstrakt Huang Chunming je významným autorem moderní taiwanské literatury, jenž tvoří v druhé polovině dvacátého století. Autorovo literární dílo doznalo v průběhu let značné proměny, tematické zaměření rané a pozdní tvorby se velmi liší. I přes významnou pozici, kterou dílo tohoto spisovatele zastává mezi jinými klasiky taiwanské literatury, mu v západní sinologii nebylo věnováno dostatek pozornosti. Tato práce představuje Huang Chunmingovu tvorbu z let 1967 až 1971 prostřednictvím tematické a motivické analýzy šesti reprezentativních děl. Primární důraz je přitom kladen na způsoby zobrazování taiwanského venkova a vytváření literárních postav tzv. „malých lidí“ obývajících specifický časoprostor dobového venkova. Práce rovněž zvažuje styčné body mezi Huang Chunmingovou tvorbou a taiwanskou modernistickou literaturou či tvorbou některých významných moderních čínských spisovatelů (Lu Xun, Shen Congwen). Klíčová slova: taiwanská literatura, čínská literatura, Huang Chunming, literární postava, povídka
Abstract v angličtině:
Abstract Huang Chunming is an important author of modern Taiwanese literature, who was active in the second half of the twentieth century. The author’s work has underwent a dramatic change in the course of the years – the thematic focus of his early works differs greatly from his later ones. In spite of the important position that this author’s work holds among other Taiwanese classics, is the study of his work in western sinology very insufficient. This thesis presents a thematic and motivic analysis of six selected Huang Chunming’s literary works created between the years 1967 and 1971. The primary focus lies on the ways of depicting the Taiwanese countryside and the literary characters, the so called “small people”, which are inhabiting this fictional space and time. This work also considers the similarities between Huang Chunming’s work and Taiwanese modernist literature as well as the work of some important modern Chinese authors (Lu Xun, Shen Congwen). Key words: Taiwanese literature, Chinese literature, Huang Chunming, literary character, short story
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Baňka 1.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Baňka 358 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Baňka 353 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dušan Andrš, Ph.D. 418 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. 575 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 220 kB