text size

Podivné fantastično. Problematika chápání Michala Ajvaze jako autora magického realismu .

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Podivné fantastično. Problematika chápání Michala Ajvaze jako autora magického realismu .
Titile (in english):
Quaint Fantasy. Apprehension of Michal Ajvaz as an Author of Magical Realism
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Ester Klimecká
Supervisor:
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Opponent:
prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Thesis Id:
212111
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra české literatury (41-KCL)
Study programm:
Specialization in Education (B7507)
Study branch:
Biology, Geology and Environmental Studies Oriented at Education — Czech Language Oriented at Education (B BI-ČJ)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
03/06/2020
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
česká literatura, magický realismus, Michal Ajvaz
Keywords:
czech literature, magical realism, Michal Ajvaz
Abstract (in czech):
ABSTRAKT V práci je zkoumána otázka, nakolik je možné považovat českého spisovatele Michala Ajvaze za autora magického realismu. Ajvazovo texty, podobně jako díla magického realismu, často pracují se začleněním nadpřirozeného objektu či události do přirozeného fikčního světa. Práce ve zkoumané literatuře analyzuje povahu těchto magických motivů a událostí, stejně jako literární techniky, kterých je k dosažení této specifické poetiky užíváno. Studiem kanonických textů magického realismu, jako je například román Sto roků samoty od G. G. Márqueze, Dům duchů od Isabel Allende nebo Rushdiův román Děti půlnoci, jsme schopni lépe uchopit strukturu literárního žánru magického realismu a porovnat jej s texty Michala Ajvaze. Ve studii se zaměřujeme zejména na dva rané Ajvazovi romány – fantastické Druhé městě (1993) a filozofickou prózu Zlatý věk (2001). KLÍČOVÁ SLOVA Michal Ajvaz, magický realismus, postmodernismus, Druhé město, Zlatý věk
Abstract:
ABSTRACT The thesis deals with a question if it is appropriate to consider Czech writer Michal Ajvaz to be an author of magical realism. His fiction usually incorporates supernatural objects or events into a natural fictional world just as in the fiction of magical realism. The thesis analyses the nature of magic motifs and events in the studied literature, as well as literary techniques, which are used to achieve this specific kind of poetics. By examination of the canonical works of magical realism, such as the novel One Hundred Years of Solitude by G. G. Márquez, The House of the Spirits by Isabel Allende or the novel Midnight Children by S. Rushdie, we can specify the structure of this literary genre and compare it to the texts of Michal Ajvaz. In a survey, we focus on two Ajvaz´s early novels – the fantastic one The Other City (1993) and the philosophical prose The Golden Age (2001). KEYWORDS Michal Ajvaz, magical realism, magic realism, postmodernism, The Other City, The Golden Age
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Ester Klimecká 465 kB
Download Abstract in czech Ester Klimecká 41 kB
Download Abstract in english Ester Klimecká 42 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. 165 kB
Download Opponent's review prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 34 kB
Download Defence's report prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 154 kB