Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podivné fantastično. Problematika chápání Michala Ajvaze jako autora magického realismu .
Název práce v češtině: Podivné fantastično. Problematika chápání Michala Ajvaze jako autora magického realismu .
Název v anglickém jazyce: Quaint Fantasy. Apprehension of Michal Ajvaz as an Author of Magical Realism
Klíčová slova: česká literatura, magický realismus, Michal Ajvaz
Klíčová slova anglicky: czech literature, magical realism, Michal Ajvaz
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.02.2019
Datum zadání: 27.02.2019
Datum a čas obhajoby: 03.06.2020 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
zásady pro vypracování se řídí podmínkami a postupy, které jsou aktuálně platné v souvislosti s postupovými pracemi na Pedagogické fakultě UK a respektujé záklandí etické, obsahové a formální normy vědecké práce
Seznam odborné literatury
AJVAZ, Michal: „Je ‚zjednaný prostor‘ subjektivní?“ In: Prostor a jeho člověk, Vesmír, Praha 2004.
LUKAVSKÁ, Eva: "Zázračné reálno" a magický realismus: Alejo Carpentier versus Gabriel García Márquez. Vyd. 1. Brno: Host, 2003, 198 s. Studium (Host)
Prostor a jeho člověk. Editor Michal Ajvaz, Ivan M Havel, Monika Mitášová. Praha: Vesmír, 2004, 327 s
BOWERS, Maggie Ann: Magic(al) realism. London (u. a.): Routledge, 2007
DOLEŽEL, Lubomir: Heterocosmica II: fikčni světy postmoderni česke prozy.
Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2014. 190 s.
D’HAEN, Theo L.: Magical Realism and Postmodernism: Decentering Priviliged Centers. IN: Magical realism: theory, history, community. Duke University Press, 1995.
CHANADY, Amaryll B. Magical Realism and the Fantastic: Resolved Versus
Unresolved Antinomy. New York: Garland, 1985.
GIOIA, Ted: Doctor Faustus by Thomas Mann. In: Conceptual fiction. The year of
magical reading [online]. c Ted Gioia, 2014.
Dostupne z: http://conceptualfiction.com/dr_faustus.html
KUBÍČEK - BÍLEK - HRABAL: Naratologie. Strukturální analýza vyprávění.
WARNES, Christopher: Magical Realism and the Postcolonial Novel. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009.
WELSCH, Wolfgang: Naše postmoderní moderna. Přel. Ivan Ozarčuk, Miroslav Petříček. Praha: Zvon, 1994.
Předběžná náplň práce
Práce se zaměří na analýzu způsobů výstavby narativního díla jako díla magického realismu. Základem je rozbor narativní techniky a stavby fikčního světa.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The study will focus on the analysis of the ways of building a narrative work as a work of magical realism. The basis is the analysis of narrative techniques and the construction of the fictional world.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK