velikost textu

Firmware for CzechLight optical measurement and calibration device

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Firmware for CzechLight optical measurement and calibration device
Název v češtině:
Firmware pro optické měřící a kalibrační zařízení CzechLight
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ivona Oboňová
Vedoucí:
Mgr. Miroslav Kratochvíl
Oponent:
Ing. Vojtěch Aschenbrenner
Id práce:
211676
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Programování a softwarové systémy (IPSS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
firmware, nízkoúrovňové ovladače zařízení, optické sítě, počítačové sítě
Klíčová slova v angličtině:
firmware, low-level device drivers, fiber optic communications, networking
Abstrakt:
Cieľom tejto práce je implementovať firmvér pre Opticko meriacie a kalibračné zariadenie, ktoré bolo navrhnuté a vytvorené v CESNETu. Účelom tohto zariadenia je zjednodušiť kalibráciu pre rôzne opticko-vláknové sieťové zariadenia, používané v CESNET infraštruktúre. Práca obsahuje prehľad internej štruktúry a komunikačného rozhrania, ktoré je neskôr použité pre dizajn a implentáciu firmvéru. Výsledky sú predvedené na reálnom hardvéri spustením merania na existujúcich komponentách. Vyprodukovaný firmvér bude slúžiť ako podklad pre vývoj komplikovanejších zariadení v CESNETu.
Abstract v angličtině:
The goal of this thesis is to implement firmware for the Optical Measurement and Calibration Device, which was designed and constructed in CESNET. The purpose of the device is to simplify the calibration of various fibre-optical networking devices, used in CESNET infrastructure. The thesis includes an overview of the internal structure and communication interfaces within the device, which is than used for designing and implementing the firmware. The results are demonstrated on realistic hardware, by running the measurement on an existing optical component. The produced firmware will serve as a basis for the development of more advanced devices in CESNET.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ivona Oboňová 8.51 MB
Stáhnout Příloha k práci Ivona Oboňová 54 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ivona Oboňová 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ivona Oboňová 11 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Miroslav Kratochvíl 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Vojtěch Aschenbrenner 189 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 153 kB