Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Firmware pro optické měřící a kalibrační zařízení CzechLight
Název práce v češtině: Firmware pro optické měřící a kalibrační zařízení CzechLight
Název v anglickém jazyce: Firmware for CzechLight optical measurement and calibration device
Klíčová slova: firmware, nízkoúrovňové ovladače zařízení, optické sítě, počítačové sítě
Klíčová slova anglicky: firmware, low-level device drivers, fiber optic communications, networking
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Miroslav Kratochvíl
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.02.2019
Datum zadání: 12.04.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.05.2019
Zásady pro vypracování
Fiber optic communication hardware requires precise device- and connection-specific calibration in order to operate correctly. The calibration data are obtained from a calibration device, by measuring the tested device and recording responses to varying input signals. Firmware of the calibration devices is often required to work with custom or non-standard measurement devices, drivers and protocols.

The aim of this thesis is to explore this calibration process and produce firmware for CzechLight fiber optic measurement device fixture used at CESNET. The firmware will control the Integrated Tunable Laser Assembly (ITLA) of the measurement device and retrieve data from the Optical Channel Monitor (OCM) and Power Monitor (PM), in order to make their interfaces available for higher-level configuration over NETCONF protocol. The implementation consists of a set of low-level drivers that integrate the low-level device-specific communication with an abstract interface provided by CESNET's internal software.
Seznam odborné literatury
Operating guide for Pure Photonics ITLA PPCL200

Sreekrishnan Venkateswaran. 2008. Essential Linux Device Drivers (First ed.). Prentice Hall Press, Upper Saddle River, NJ, USA.

Hecht, Jeff, and Larry Long. Understanding fiber optics. Vol. 3. Prentice Hall, 1993.

Agrawal, G. P. (2012). Fiber-optic communication systems (Vol. 222). John Wiley & Sons.

Enns, Rob, et al. Network configuration protocol (NETCONF). No. RFC 6241. 2011.

Jan Kundrát, Josef Vojtěch, Pavel Škoda, Rudolf Vohnout, Jan Radil, and Ondřej Havliš. YANG/NETCONF ROADM: Evolving Open DWDM Toward SDN Applications. J. Lightwave Technol. 36, 3105-3114 (2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK