velikost textu

chování horninového masivu při a po vnitřní explozi - základní pojmy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
chování horninového masivu při a po vnitřní explozi - základní pojmy
Název v angličtině:
the rock massif behaviour during and after internal explosion - basic terms
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jiří Pechar
Vedoucí:
Ing. Josef Rott
Oponent:
Mgr. Richard Malát
Id práce:
209977
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Geologie (BGEOL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hornina, dynamika, exploze, rozpínání, plyn, fragmentace
Klíčová slova v angličtině:
rock, dynamics, explosion, expansion, gas, fragmentation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Pechar 2.39 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Josef Rott 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Richard Malát 144 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Mls, CSc. 152 kB