Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
chování horninového masivu při a po vnitřní explozi - základní pojmy
Název práce v češtině: chování horninového masivu při a po vnitřní explozi - základní pojmy
Název v anglickém jazyce: the rock massif behaviour during and after internal explosion - basic terms
Klíčová slova: hornina, dynamika, exploze, rozpínání, plyn, fragmentace
Klíčová slova anglicky: rock, dynamics, explosion, expansion, gas, fragmentation
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: Ing. Josef Rott, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2018
Datum zadání: 30.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2019
Oponenti: RNDr. Richard Malát, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Mechanika hornin, numerické modelování v aplikované geologii
Předběžná náplň práce
Náplní práce je rešerše poznatků o dynamické odezvě hornin při působení rázů vyvolaných rychlým rozpínáním plynů. Součástí je teoretické pozadí mechaniky plynů, detekce odezvy, numerické modelování.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of research about the rock dynamics response due to the quick gas explosion.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK