velikost textu

Internetové memy v prezidentských volbách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Internetové memy v prezidentských volbách
Název v angličtině:
Internet memes in president elections
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Khan
Vedoucí:
Mgr. Eva Máchová
Oponent:
PhDr. Kamil Švec, Ph.D.
Id práce:
204403
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Internetové memy, internet, mem, politika, memetika, volby, srovnání, analýza
Klíčová slova v angličtině:
Internet memes, internet, meme, politics, memetics, elections, comparison, analysis
Abstrakt:
Bakalářská práce období před prezidentským rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a praktickou. V teoretické části je do hloubky rozebrána vědní disciplína memetika a také jsou podány definice internetových memů. internetových memů jsou dále popsány související aspekty, jako kategorizace, kanály šíření, důvody šíření memů a vlastnosti, které je dělají úspěšnými. Praktická část se snaží odpovědět vybraných politických internetových memů byly úspěšnější, tedy které z nich byly více replikovány, a jaké možné vlastnosti tuto úspěšnost způsobily. Pro výzkum b použita metoda srovnávací analýzy.
Abstract v angličtině:
This Bachelor thesis Internet memes in presidential elections deals with political internet memes in the USA in the period before the presidential elections in 2016. The thesis is divided into two main parts – theoretical and practical. In the theoretical part, memetics as academic discipline, is examined and the definitions of internet memes are listed. Next there are described related aspects of internet memes, like categorization, channels of spreading, reasons why internet memes are being spread and quality traits which make internet memes successful. The practical part tries to answer the question, which of the selected political internet memes are more successful, meaning which ones were more replicated and which quality traits have caused the success of them. For research purposes comparative analysis method was chosen.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Khan 1.92 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jakub Khan 215 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Khan 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Khan 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Máchová 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Kamil Švec, Ph.D. 209 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 152 kB