velikost textu

Příroda: druhý domov Mariána Poláka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příroda: druhý domov Mariána Poláka
Název v angličtině:
Nature: The second home of Marián Polák
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Lišková
Vedoucí:
Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Oponent:
Prof. MgA. D.J. Novotný
Id práce:
204279
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (ZBC)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dokument, dokumentární film, Marián Polák, příroda, přírodovědný dokument, Planeta Česko, film, natáčení
Klíčová slova v angličtině:
Documentary, document movie, Marián Polák, nature, nature documentary, Planeta Česko, movie, filming
Abstrakt:
Anotace Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí – z praktické a teoretické. Praktická část nesoucí název Příroda: Druhý domov Mariána Poláka je videoprofilem českého dokumentaristy Mariána Poláka, který se jako jeden z mála českých dokumentaristů dlouhodobě věnuje natáčení přírodovědných témat. Polák se už při studiích na FAMU zabýval natáčením přírody, kterou ve svých filmech zobrazuje až dodnes. Český dokumentarista za svůj dosavadní život natočil několik desítek dokumentárních filmů a pořadů o přírodě. V loňském roce dokončil svůj první celovečerní film o české přírodě Planeta Česko (2018), který byl nominován na cenu Český lev. První část bakalářské práce se tudíž snaží vylíčit Mariána Poláka především jako dokumentaristu. Současně také ukazuje proces, kterým musí každý den procházet při natáčení přírodovědného dokumentu. Teoretická část navazuje na praktický projekt a fakticky ho rozvíjí. Rozebírá dokumentární tvorbu, snaží se definovat dokumentární film a ve stručnosti se zabývá i dějinami dokumentaristiky a samotným vznikem dokumentární tvorby. V další části bakalářské práce je popsána typologie dokumentů. Charakterizován je zde především dokumentární film autorský, moderovaný, hraný a observační. Nejpodrobněji je rozpracováván dokument přírodovědný, přičemž práce se soustředí především na natáčení dokumentárního filmu o zvířatech. Poslední pasáž bakalářské práce následně teoreticky rozebírá dokumentární tvorbu Mariána Poláka, jemuž se detailněji věnuje právě praktická část bakalářské práce. Klíčová slova Dokument, dokumentární film, Marián Polák, příroda, přírodovědný dokument, Planeta Česko, film, natáčení
Abstract v angličtině:
Annotation This bachelor thesis is divided in two parts – the theoretical one and the practical one. The practical part named Příroda: Druhý domov Mariána Poláka is a documentary TV portrait about czech documentarist Marián Polák, who as almost the only one in the Czech republic, is filming natural movies nowadays. He has filmed several documentary movies and shows about nature. He has finished his first feauture film about czech nature called Planeta Česko (2018) last year. The first part of my bachelor thesis is trying to describe Marián Polák mostly as a documentarist. At the same time it shows a difficult process of filming natural documentary. The theoretical part adds facts to the practical one. It analyses documentary and it also tries to define the documentary movie. Briefly it describes the history of the documentary and its origin. The typology of the documentary is shortly covered in the next part of the bachelor thesis. The bachelor thesis characterize the author’s type, the moderate type, the performed type and the observe type of document. It mostly shows the natural documentary movie, destinctive the natural documentary movie about animals. The final part of the theoretical bachelor thesis examines documentary of Marián Polák’s movies. Keywords Documentary, document movie, Marián Polák, nature, nature documentary, Planeta Česko, movie, filming Title Nature: The Second Home Of Marián Polák
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Lišková 563 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michaela Lišková 260.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Lišková 133 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Lišková 138 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. MgA. D.J. Novotný 152 kB