velikost textu

Adaptace autistického dítěte do školní družiny, začlenění do sociálních skupin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Adaptace autistického dítěte do školní družiny, začlenění do sociálních skupin
Název v angličtině:
Adaptation of an autistic child in the school club, the inclusion into social groups
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ivana Furková
Vedoucí:
PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Radka Havlíčková
Id práce:
203194
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Vychovatelství (B7505)
Obor studia:
Vychovatelství (BC-VYCH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Autismus, mimoškolní činnost, školní věk, charakteristika školní družiny, pozorování autistického dítěte a zařazení do sociálních skupin
Klíčová slova v angličtině:
Autism, extracurricular activities, school age, characteristich of the school club, observation an autitic child and its inclusion into social groups
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ivana Furková 255 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radka Havlíčková 183 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. 152 kB