velikost textu

IX. Kongres Medzinárodnej asociácie výtvarných kritikov, Praha - Bratislava 1966

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
IX. Kongres Medzinárodnej asociácie výtvarných kritikov, Praha - Bratislava 1966
Název v češtině:
IX. Kongres Mezinárodní asociace výtvarných kritiků, Praha - Bratislava 1966
Název v angličtině:
IX Congress of the International Association of Art Critics, Prague - Bratislava 1966
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lujza Kotočová
Vedoucí:
doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
Id práce:
200567
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DUM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Mezinárodní asociace výtvarných kritiků|výtvarná kritika|výtvarné umění|Československá socialistická republika|Jiří Kotalík|Miroslav Míčko
Klíčová slova v angličtině:
International Association of Art Critics|Art Criticism|Fine Arts|Czechoslovak Socialist Republic|Jiří Kotalík|Miroslav Míčko
Abstrakt:
Abstrakt: Hlavné ťažisko práce je zamerané na IX. Medzinárodný kongres výtvarných kritikov a 18. Valné zhromaždenie Medzinárodnej asociácie výtvarných kritikov (AICA), ktoré sa uskutočnili v Československu v septembri a októbri 1966. Cieľom však nie je reflektovať jedine hlavné témy programových diskusií (Podstata výtvarnej kritiky, Funkcie výtvarnej kritiky, Metodológia a profesijná prax výtvarných kritikov), ale tiež ozrejmiť širšie okolnosti, ktoré sprevádzali prípravu sprievodných prehliadok – pričom zámerom je poukázať na spôsob, akým sa udalosti kongresu podpísali na ich konečnej koncepcií. Pre ozrejmenie kontextu je diskutovaná rovnako ďalšia činnosť československej sekcie (časový rámec počína rokom 1947 a končí v prvej polovici 70. rokov). Navyše tým, že pozornosť je sústredená na sledovanie diskusií a aktivít naprieč rozdelenou Európou, takto založená práca si kladie za cieľ brať v ohľad širšie spektrum pozícií a interakcií, ktorých charakter sa podmienečne nezhodoval s ústredným naratívom studenej vojny, a rekonštruovať tak rozsiahlejšiu kontaktnú sieť, majúcu pôvod v sérií osobných stretnutí.
Abstract v angličtině:
Abstract: The thesis examines the 9th Congress and 18th General Assembly of the International Association of Art Critics (AICA) organized in Czechoslovakia in September and October 1966. The main aim of the research is not only to reflect on the title themes of the meeting (The Essence of Art Criticism, The Functions of Art Criticism, The Methodology and Practice of the Profession of Critics), but also to shed some light on the circumstances surrounding the development of exhibitions commissioned for the congress, framing them in a perspective that acknowledges the active role of the event in shaping their ultimate role. To provide proper context, the thesis discusses also the further activities of the Czechoslovak Section (the time frame is concentrated on developments from 1945 to the first half of the 1970s). Furthermore, by turning the attention to the debates that took place within a divided Europe, the aim is to take into consideration the subtleties of viewpoints and interactions that were played out on the frontline of the Cold War and to document an elaborate web of connectivity that came about through a series of personal encounters.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lujza Kotočová 4.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lujza Kotočová 264 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lujza Kotočová 257 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. 262 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Lujza Kotočová 265 kB